V12 OTW
  • : V12 OTW
  • : Periferik (OTW) tipi 5-10 mm çaplar 12 mm'ye kadar genişletilebilir ve geniş çaplı (OTW) tipi 12-16 mm çaplar 22 mm'ye kadar genişletilebilir. Geniş çaplı (OTW) PTFE kaplı (greft) stentler ise çeşitli aorta iliak endikasyonlarında ve aort koarktasyon vakalarında kullanılmaktadır. US’de i-cast olarak, US harici ülkelerde V12 olarak piyasaya arz edilmektedir.
  • Maquet
  • Atrium
  • Coroneo
  • Ackermann
  • Unique Technologies inc.